Aiesopimukset

Zeniitin alueen toimijoiden haku on käynnissä! Muodostamme kiinnostuneiden yritysten kanssa aiesopimukset sijoittumisesta, jolloin toimijat tietävät millaisia palveluita alueelle on sijoittumassa ja miten alue on kehittymässä jo ennen investointeja. Tätä kautta päästään alueen yhteiskehittämiseen ja palveluiden ja kortteleiden parempaan suunnitteluun.

Aiesopimuksen tekemisellä ilmaistaan kiinnostus sijoittua Zeniitin alueelle ja annetaan lupa viestiä kiinnostuksesta myös muille sopimuksen tehneille. Aiesopimus ei velvoita mihinkään, eikä sillä voi varata tonttia.  Sopimuksia on tehty 20 yrityksen kanssa ja niiden joukossa on muun muassa loma-asuntojen rakentajia, liikuntapalveluita, vesiaktiviteettien järjestäjiä, viihdekeskus- ja ravintolatoimijoita sekä tapahtumanjärjestäjiä.

Zeniitin tontit tulevat luovutettaviksi sitä mukaa kun kunnallistekniikkaa rakennetaan. Vuonna 2023 luovutettavat tontit löytyvät tonttipörssistä.